Parcul Industrial CAAN - Servicii  

PARCUL INDUSTRIAL CAAN se caracterizează printr-o flexibilitate maximă, se află într-o permanentă cercetare şi adaptare la exigenţele clienţilor. Atît gama de servicii cît şi utilităţile din parc sunt actualizate mereu în funcţie de doleanţele rezidenţilor.

Servicii oferite în cadrul Parcului Industrial CAAN:

 • Închirierea spaţiilor administrative şi de producere;
 • Închirierea utilajului;
 • Adaptarea spaţiilor de producere la solicitarea rezidenţilor;
 • Întreţinerea zonelor comune;
 • Servicii terminale;
 • Servicii de manipulare;
 • Servicii vamale, inclusiv serviciile brokerului vamal;
 • Săli de conferință;
 • Restaurant și cantina;
 • Asistenţa juridică;
 • Servicii de securitate 24/7/365;
 • Servicii şi consultanţă în domeniile managementului şi evidenţa contabilă;
 • Acces gratuit la baza de date a pieţei forţei de muncă;
 • Asistenţa în primirea autorizaţiilor şi licenţelor de activitate;
 • Servicii de telecomunicaţii;
 • Energie electrică;
 • Alimentare cu apă;
 • Alimentare cu gaze naturale;
 • Salubrizare și canalizare.

PARCUL INDUSTRIAL CAAN aduce aceste facilităţi la "uşa" rezidenţilor săi.