Parcul Industrial CAAN - Fondarea și dezvoltarea  

S.A.„CAAN”, anterior MFC. ”Maşfrigcomplect” este fondată în conformitate cu Legea cu privire la privatizare (nr. 627-XII din 04.07.1991, Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (nr. 845-XII din 03.01.1992) şi alte acte normative ale Republicii Moldova pe data de 28 septembrie 1995.

Societatea este înregistrată la 27 decembrie 1995 în Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.

În anul 1996 compania a fost supusă restructurării. Din momentul realizării Planului de restructurare şi până în prezent unul din principale genuri de activitate ale Societăţii este darea în locaţiune a încăperilor productive, auxiliare, altor maşini, utilaje şi echipamente.

Istoric, ea a fost una din cele 4 întreprinderi de importanţă unională, destinată producerii utilajului frigorific pentru toată Uniunea Sovietică.

În prezent compania S.A.”CAAN” este societate pe acţiuni, care, de fapt, datorită lansării proiectului de restructurare în anii 90 ai secolului trecut activează după principiul unui parc industrial.